Maakbaarheid Funderingstechnieken Header

Funderingstechnieken

Auteur: Caroline Kruit, januari 2013

Dicht bij de monumentale gebouwen van het gerenoveerde Drents Museum Assen zijn de meest geavanceerde technieken voor fundering en ontgraving gebruikt. Waar het kon is een traditionele bouwput gemaakt.

Om de restauratie en nieuwbouw logistiek en fysiek van elkaar te scheiden, is een extra damwand geslagen. Constructief had deze geen toegevoegde waarde, maar voor de gemoedsrust van de uitvoerende partijen bleek de wand van grote betekenis.

vorige

 

Soilmixwanden worden gemaakt met twee hydraulische, tegengesteld draaiende snijwielen die de grond mengen met grout. Hierdoor kan met een minimum aan trillingen en verplaatsingen een waterdichte wand tot 500 mm worden gerealiseerd. Deze techniek is ook toepasbaar bij het maken van funderingspalen. Met silent pilers (stille funderingsmachines) kunnen funderingspalen of -wanden in een bebouwde omgeving vrijwel geluids- en trillingsloos de grond in worden geduwd, door gebruik te maken van een hydraulische pers en de tegenkrachten in de al aanwezige fundering of een hiervoor geplaatst star vakwerk.

Jetgrouting is een proces waarbij een vloeistof met hoge druk in de bodem wordt gespoten, eerst om de bodem lokaal los te maken en deels te verwijderen en vervolgens om een mix van grond en grout op diepte te brengen. Hiermee is het mogelijk om funderingspalen te maken op plaatsen die voor grotere machines onbereikbaar zijn. Een jetgroutinginstallatie kan door de voordeur en zelfs in een kruipruimte worden geplaatst. Daarmee biedt deze techniek uitkomst voor het verbeteren of aanvullen van de fundering van monumenten.

Project Drents Museum

OPDRACHTGEVER:

Provincie Drente

GEBRUIKER:

Drents Museum, Assen

CONSTRUCTEUR:

Ingenieursbureau Wassenaar

HOOFDAANNEMER:

Geveke Bouw, Eelde

AANNEMER BETONWERK:

BSA Vloeren, Assen

W-INSTALLATIES:

Wolter & Dros, Groningen

E-INSTALLATIES:

Croon Elektrotechniek, Groningen

ARCHITECT:

designed by Erick van Egeraat, Rotterdam

PROJECTMANAGEMENT:

Draaijer + Partners, Groningen

LEVERANCIER BEKISTINGSMALLEN:

NOE-Betonvormgeving

ADVISEUR BOUWFYSICA:

Peutz, Mook

ADVISEUR SECURITY:

DPM advies & management, Den Haag

ADVIES VERLICHTING:

Lichtpunt, Groningen

Download

Lees het volledige artikel