Starline home video solid color 1

Rob Wolfs

Rob wolfs

PhD student faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven

Ir. Rob Wolfs behaalde in februari 2015 zijn ingenieursdiploma bij de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven op het onderwerp '3D printen van betonconstructies'. Opvallende onderzoeksgebieden gedurende zijn opleiding waren textielmallen voor de productie van betonelementen, topologische optimalisatie van constructies en het magnetisch oriënteren van staalvezels in beton.

Tijdens zijn studie was hij actief in de studievereniging KOers (constructief ontwerpen), één jaar als voorzitter. Rob startte zijn promotieonderzoek in april 2015. In de eerste fase was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 3D-betonprinter van de TU/e. In september 2019 is hij cum laude gepromoveerd op onderzoek doen naar het constructieve gedrag van geprinte betonconstructies. Lees het interview in het NRC.