Krimpkokers2

Krimpkokers

Auteur: Marieke van den Dungen - mei 2013

Een bepalende factor voor de hoge kwaliteit van Villa Waalre is volgens Henk Oude Kempers het toepassen van scheurinleiders, ook wel krimpkokers genoemd. Dit zijn kunststof pijpen die verticaal in de ruimte tussen het binnenste en het buitenste wapeningsnet worden geplaatst. Na het betonstorten, waarbij de krimpkoker niet wordt volgestort, ontstaat er in de wand een voor het oog niet of nauwelijks waar te nemen verticale microscheur.

vorige

 

Voor de constructieve sterkte wordt (zo laat als mogelijk) na het ontkisten van de wand de krimpkoker alsnog volgestort. Deze methode maakt het toepassen van dilatatievoegen overbodig en voorkomt grote scheuren na de oplevering ten gevolge van spanningen in het beton. In de projectspecificaties is opgenomen dat deze krimpkokers h.o.h. 2 m geplaatst moesten worden. Aan de hand van berekeningen heeft de constructeur, Arup, uiteindelijk de exacte locaties voor de krimpkokers bepaald om zo op de meest kritische punten scheurvorming te voorkomen.

In deze villa is zelfs het zwembad, dat uiteraard waterdicht dient te zijn, met behulp van verticale krimpkokers geconstrueerd. Daarbij is de scheurvorming beperkt en beheerst en daarmee de waterdichtheid van de betonwanden verkregen door voldoende wanddikte (min. 0,25 m) en voldoende (krimp)wapening. Door de vorm en het profiel van de koker kan het water niet rond de koker de wand indringen. Door deze methode was het mogelijk het zwembad dezelfde uitstraling en kwaliteit te geven als de overige ruimtes in de villa.

Voor het schoon beton van Villa Waalre is tevens doordacht omgegaan met de samenstelling van het witte beton en de ruwhouten delen in de bekisting.

Project Villa Waalre

OPDRACHTGEVER: Particulier

CONSTRUCTEUR: Arup, Amsterdam

AANNEMER: BurgtBouw, Deurne

LEVERANCIER BETONMORTEL: Jansen Beton, Son

ARCHITECT: Russell Jones Limited, Londen

ADVISEUR SCHOON BETON: Henk Oude Kempers

PROJECTMANAGEMENT: Royal HaskoningDHV, Nijmegen