Efteling Sindbad2
Esthetisch
PROJECTEN

Sprookjesachtige wereld

De Wereld van Sindbad, De Efteling
Opdrachtgever:
De Efteling
Architect:
Ontwerpteam De Efteling
Aannemer:
Gubbels
Aannemer esthetisch beton:
Den Ouden Groep
Betonleverancier:
Jansen Beton
Periode:
Ontwerp: 2021
Oplevering: 2022

Auteur: Anja van den Bogaart

Bij de nieuwe Efteling-attractie De Wereld van Sindbad verschijnt waterspeelplaats Archipel, een strand en een ondiepe waterpartij die worden aangelegd in esthetisch beton. Een grote rol daarbij spelen de waterdoorstroming, het kleuren van het beton en het voegenpatroon van de verbindende junglepaden.

Efteling Bron Loopings plan Sindbad

De bekende draaiende kookpotten van Monsieur Cannibale in De Efteling worden ingeruild voor De Wereld van Sindbad, met handelsschuitjes die passen bij de avonturen van de ondernemende zeeman Sindbad. De naastgelegen Avonturen Doolhof wordt vervangen door een waterspeelplaats, Archipel. Oriëntaalse huisjes staan in en aan het water waarin kinderen kunnen spelen. Alle vertierelementen zijn verbonden door betonnen junglepaden.

Ontwerp

Voor ideevorming, ontwikkeling en vormgeving van attracties kent De Efteling een eigen ontwerpteam. Daarin hebben onder meer creatief ontwerpers en landschapsarchitecten zitting. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van nieuwe projecten, waarbij het niet alleen gaat om de attractie, maar om het hele gebied dat voor een sprookjesachtige uitstraling op elkaar afgestemd wordt qua inrichting en kleurstelling. Zo is De Wereld van Sindbad opgebouwd als landschap met water, zand en groen. Twee uitdagende elementen daarbij zijn de waterdoorstroming en de aansluiting met de EPDM-speelvloeren. Daarnaast spelen kleuren een grote rol.

Voor de aanleg van de betonpartijen werd Den Ouden Groep ingeschakeld, mede op basis van hun eerdere ervaringen op De Efteling en in pretpark Toverland. Het ontwerpteam, de aannemers en de leverancier van de speelvloeren bezochten Toverland en op basis hiervan zijn gezamenlijke beslissingen genomen over kleur, vorm en detaillering van de attractie.

Efteling 2021 12 23 at 11 40 55 2

Betonverharding met kunststof vezels

In totaal is er bij dit project ruim 800 m2 betonverharding aangelegd. Aan het beton is per kuub 1 kg high-grade kunststof vezels toegevoegd zodat de 150 mm dikke verharding voldoende treksterkte heeft en de glooiende vormen van de waterpartij en het strand en de speelvijver mogelijk zijn. Omdat de vezels niet aan het oppervlak zichtbaar mogen zijn, zijn deze na het storten met een brander weggebrand.

Efteling 2021 12 23 at 11 40 54 2

Bekisting uitgezet met GPS

De waterlijnen zijn vooraf op tekening aangegeven, belangrijk is immers dat het water blijft kabbelen. Met GPS zijn de buitenranden van de bekisting uitgezet op de juiste hoogtes. Omdat het beton glooiend is aangebracht, zijn op de kritieke hoogtes stalen pennen in de fundering geplaatst zodat alles op exact de goede hoogte kon worden aangebracht om het juiste reliëf in het beton te krijgen.

Efteling Bron Looopings hoogte bekisting

Natuurlijk voegenpatroon

In de verharding zijn natuurlijke scheurinleiders aangebracht die het voegenpatroon bepalen. Normale (rechte) dwars- en langsvoegen zijn uit den boze in het attractiepark omdat ze niet het gewenste natuurlijke belevingseffect geven. De aannemer heeft daarom vanwege de esthetiek mallen laten maken met een natuurlijke kronkelvorm die 50 mm (tot een derde van de dikte) in het beton gedrukt worden. Onder deze natuurlijk ogende voeglijnen scheurt het beton verder in.

Efteling 2021 12 23 at 11 40 56 1

De aansluiting met de speelvloeren kent wel enkele relatief rechte overgangen, omdat de hechting van belang is. Door de juiste kleurafstemming tussen de betonnen paden en de speelvloer springen deze rechte overgangen overigens niet in het oog.

Voor een natuurlijke uitstraling van de junglepaden zijn tijdens de aanleg inkepingen aan de binnenkant van de bekisting gemaakt, waardoor de paden vloeiende betonranden krijgen.

Detaillering

Na aantrekken van het beton is de detaillering in het oppervlak aangebracht. In dit proces is door Den Ouden nauw samengewerkt met de ontwerpers van De Efteling (zij waren aanwezig tijdens de stort), om zodoende 'in het werk' de op tekening uitgewerkte basisdetaillering exact en naar wens vorm te geven. Op het strand zijn handmatig reliëflijnen aangebracht in het beton, prints van schelpen, zeesterretjes en brandingsporen verlevendigen het strand. Op de junglepaden is gebruik gemaakt van prints van onder meer dennennaalden en dierenpootjes.

Efteling 2021 10 28 at 10 19 24
Efteling 2021 12 23 at 11 40 57 3
Efteling 2021 10 28 at 10 19 24
Efteling 2021 12 23 at 11 40 57 3

Verschillende pigmenten

Als basis voor het strand en de waterpartij is gekozen voor beton (betonsterkte C30/37, milieuklasse XF4) waarin door-en-door pigmenten zijn verwerkt. Met het ontwerpteam zijn in proefvakjes in het werk verschillende zuren getest om te kijken welke kleurnuances de meest natuurlijke uitstraling gaven. De waterlijn en het ‘diepere’ water worden behandeld met een etszuur waarna er een blauwpigment op het beton wordt aangebracht, voor de junglepaden is beton gebruikt met een bruinpigment (door-en-door). Het gebruik van door-en-door pigmenten en het aanbrengen van een coating na 28 dagen uitharding zorgen ervoor dat de kleuren langdurig behouden blijven.

Efteling Sindbad3
Ook interessant

uitgelicht