Textielgevormde constructies2

Textielgevormde constructies

Auteur: Barbara Heijl - juli 2013

Bij het ontwerpen van het modulaire mallensyteem voor het Ministerie van Defensie is goed nagedacht over de verbindingen tussen de polyester mallen onderling en de aansluiting op prefab-betonelementen. Door deze vloeiende verbinding vormt de betonconstructie een naadloze eenheid.

vorige

 

Dilatatieprofiel

Er is 20 mm stelruimte aangehouden tussen de polyester mallen. Het beton van de balken loopt daar gewoon door. Om de afstand tussen de mallen te overbruggen, is een dilatatieprofiel geplaatst tussen de kopflenzen van de mallen. Het profiel is hier dus niet gebruikt om het beton te dilateren, maar het vult de ruimte uit tussen twee mallen. Het ter plaatse van de ronding ingesneden elastische polyurethaan profiel kon makkelijk in de ronding van de malbak worden aangebracht en klemde zich automatisch vast. Bij het lossen vielen de profielen er netjes tussenuit en konden ze hergebruikt worden. De kleine sponning in het beton ter plaatse van het profiel is opgevuld met een krimpvrije mortel en is ten slotte afgewerkt met een matwitte elastische coating.

Verlengmanchetten

De polyester mallen aansluitend op geprefabriceerde kolommen zijn verlengd met verlengmanchetten. Met de verlengmanchetten is de kolom op vier punten gefixeerd en kon deze gemakkelijk in het werk worden gesteld. De verlengmanchetten zijn zo nauwkeurig gemaatvoerd, dat zij precies de radius van de balkaanzetting van de kolom volgen. Daar waar twee prefab-betonelementen op elkaar aansluiten, zijn deze met elkaar verbonden door middel van een natte knoop. Deze knoop kon worden bekist met behulp van een apart in vorm gemaakt polyester malbakje van 700 mm.

Project Ministerie van Defensie

ARCHITECT: Sander Architecten

ADVISEUR MAL- EN BEKISTINGSTECHNIEK: Steven Gelderman