Siebebakker
NETWERK

Siebe Bakker

Siebe bakker
Eigenaar/directeur - bureaubakker

Siebe Bakker is in 1992 aan de TU Delft met lof afgestudeerd in Architectuur, met specialisatie architectonisch ontwerp en theorie. Zijn thesis was zowel een theoretisch als praktisch onderzoek naar het functioneren van concepten in architectonische ontwerpen.

Direct na zijn afstuderen startte Siebe een eigen bureau op, gericht op onderzoek naar architectuur als proces: ontwerp als een verkenning waarin tactieken als weerstand, frustratie en uitbuiting, maar ook medewerking, camouflage en fascinatie werden ingezet. Zijn werk is niet gebaseerd op externe coherentie, op verschijningsvorm, maar op het gebruik van interne logica van het project zelf. Gelijktijdig ontwikkelde hij zich als docent en werkte aan diverse grootschalige onderwijsopdrachten.

Vanaf 2001 stort hij zich met bureaubakker full-time op het ontwikkelen van ideeën, concepten en formats voor het uitwisselen van kennis en expertise tussen professionele ontwerpers, onderwijsinstellingen en industrie. Zo is hij vanaf de geboorte van de Concrete Design Competition (2002) de drijvende kracht achter deze internationale ontwerpwedstrijd voor studenten Architectuur. Hij coördineert de internationale competitie en verzorgt masterclasses. Samen met Hans Köhne, Cement&BetonCentrum, was hij bedenker en coördinator van de negen cycli Casestudies Prefab Beton, waarin professionele ontwerpers en producenten experimentele productinnovaties verkenden.

Daarnaast is Siebe sinds 2011 adjunct professor en coördinator van Europese studio's voor University of Kentucky, College of Design. Sinds 2014 is hij tevens curator van 3TU.Bouw - center of excellence for the built environment.

Voor Tektoniek is Siebe Bakker als volgt actief:

WORKSHOPCOÖRDINATOR:
van de hands-on workshops voor studenten Architectuur en Structural Design/Engineering, zowel voor TU Delft als TU Eindhoven. Vanaf 2015 is dit een jaarlijks terugkerende workshop die opgenomen is in de curricula van de opleidingsinstituten.

COÖRDINATOR CONCRETE DESIGN COMPETITION:
vanaf de eerste editie van de Concrete Design Competition in 2002 was Siebe Bakker de coördinator.

uitgelicht