Sre eindhoven natuur abstractjpg
Esthetisch
KENNIS EN TECHNIEK

Sfeerbeeld: cultuur - abstract

Abstracte grafische reliëfstructuren. Geometrische vormen en scherpe profileringen in het oppervlak stellen hoge eisen aan de productietechniek. Immers, afwijkingen of onvolkomenheden tekenen zich eerder af in een grafisch raster dan in een organisch gevormd geheel. Grote homogeniteit en dichtheid van het oppervlak is nodig om de ontworpen vormgeving zo perfect mogelijk weer te kunnen geven. Ook van gekleurde oppervlakken zal een zo homogeen mogelijk resultaat worden verwacht.

Er bestaat geen catalogus voor de textuur en vorm van beton. Sterker nog, dat kan niet eens. Er is in feite maar één beperking: de vorm moet lossend zijn. Dat wil zeggen dat de mal of bekisting moet kunnen worden verwijderd zonder het beton te beschadigen. In plaats van complexe texturen kan ook een strak geometrisch patroon, een reliëf van lijnen of zelfs een enkele lijn een sterk beeldend effect geven dat het gesloten oppervlak doorbreekt. Zelfs een ondiep reliëf geeft het vlak extra dimensie, van 2-dimensionaal naar 2,5-dimensionaal. Een lage, vlakke wand of een groot geveloppervlak krijgt hiermee een boeiende plastiek.

schoonbeton-Foto4 ICCL

Bijna onbegrensde mogelijkheden

Voor het creëren van reliëf, zeg maar de 2,5D-structuur, zal meestal worden gewerkt met een dubbele bekistingsopbouw: het vormgevende materiaal en het stabiliserende materiaal. De komst van nieuwe technieken voor materiaalbewerking heeft de economische en technische haalbaarheid van reliëfs en abstracte vormen sterk vergroot.

Informatie uit digitale tekenbestanden kan worden gelezen door computergestuurde freesmachines. Daardoor kan de ontworpen textuur en structuur worden gefreesd in relatief goed bewerkbare materialen als MDF of PS-hardschuim. Deze vormgevende elementen kunnen worden gecombineerd met standaard bekistingsplaten en systemen, die de stabiliteit en stijfheid verzekeren. De nieuwe technieken leiden niet alleen tot steeds complexere driedimensionale vormgeving, maar ook tot perfectionering van strakke, fijnmazige profileringen in het oppervlak.

Abstracte geometrische en complexe patronen stellen eisen aan de betonsamenstelling. Onregelmatigheden zoals grindnesten zijn onaanvaardbaar. Relatief veel fijn materiaal in de betonsamenstelling draagt bij aan de dichtheid van het oppervlak. Nieuwe ontwikkelingen in de betontechnologie zoals zelfverdichtend beton, verdichtingsarm beton en hogesterktebeton resulteren in een hoge esthetische kwaliteit voor wat betreft regelmatigheid en egale kleur van het oppervlak.

Bij bewerkte oppervlakken zoals stralen en wassen zijn poriën niet of nauwelijks waarneembaar, omdat de gladde cementhuid is verwijderd. Bij gepolijste oppervlakken worden eventuele holtes aan het oppervlak tijdens het productieproces ingewassen.

Viaduct pijnacker abstract

Ononderbroken patroon

Gestructureerde vlakken zullen doorbroken worden met een patroon van naden en voegen tussen elementen of stortnaden en plaatnaden van de mal. Het nadenpatroon en het uiterlijk van de voeg zullen in het ontwerp moeten worden vastgelegd. Bij betonelementen met gestructureerde oppervlakken is het belangrijk om na te denken over welke manier de structuur de hoek om gaat. Ook het repetitie-effect speelt bij dit type oppervlakken een grote rol in de esthetiek van het geheel.

Sfeerbeelden

Het uitgebreide spectrum van esthetische mogelijkheden is ingedeeld in acht types van een sfeerbeeld. Naast Cultuur - abstract beschrijven we ook de andere zeven sfeerbeelden. Volg onderstaande links naar meer informatie en voorbeelden, waarbij vooral wordt ingegaan op vormgeving, structuur en textuur.

Ook interessant

uitgelicht