Joods museum ruimtelijk
Esthetisch
KENNIS EN TECHNIEK

Model-werkplan Schoonbeton

In CUR-Aanbeveling 100 wordt aanbevolen om een werkplan schoonbeton op te stellen. Cement&BetonCentrum heeft hiervoor een model-werkplan opgezet, dat hieronder gratis te downloaden is. In CUR-Aanbeveling 100 zelf wordt verwezen naar dit model.

Dit model-werkplan is afgestemd op in het werk gestort schoonbeton in de oppervlakteklasse B1 ‘glad, grijs, zonder nabewerking’. Voor al het andere dan ‘glad, grijs, zonder nabewerking’ geldt oppervlakteklasse B9. Voor prefab wordt klasse B2 ingezet. Bij de opzet van een werkplan voor schoonbetonwerk dat valt in oppervlakteklasse B9 moet vooral ook gebruik worden gemaakt van referenties zoals projecten en publicaties en van proefstorten.

Het werkplan moet voor de start van de uitvoering ter toetsing aan de opdrachtgever worden aangeboden. Gekwalificeerde aannemers en producenten hebben ervaring met het werken met kwaliteits- c.q. werkplannen. Bij de selectie van de opdrachtnemer is het van belang dat deze de ervaringen en de referenties van de uitvoering van schoonbeton kan overleggen.

Bij het model-werkplan horen ook model-keuringsformulieren voor zowel in het werk gestort als geprefabriceerd.

Opsteller van het model-werkplan is ing. Henk Oude Kempers, gerespecteerd expert in kwaliteitsbeheersing voor schoonbeton. Zijn brede kennis en ervaring komen op deze wijze ten goede aan betonbouwend Nederland.

Downloads

PDF's en bewerkbare bestanden (Word en Excel-files) zijn hieronder te downloaden:

Model-werkplan schoonbeton PDF

Model-werkplan schoonbeton DOCX

CUR100 keuringsformulieren PDF

CUR100 keuringsformulieren DOCX

Ook interessant in dit kader is het Artikel uit Cement 2014/2 ‘Samenwerken aan schoonbeton’

Meer informatie over de totstandkoming van het Model-werkplan Schoonbeton is te lezen op de pagina Schoonbeton, goed specificeren

Meer informatie over schoonbeton is te vinden in het dossier Schoonbeton

Ook interessant

uitgelicht