Schoonbeton Natuur gecultiveerd 3
Esthetisch
KENNIS EN TECHNIEK

Schoonbeton - dossier

Schoonbeton wordt ook wel zichtbeton of architectonisch beton genoemd. Het gaat hierbij om betonarchitectuur waarbij de esthetische kwaliteit van het betonoppervlak meer aandacht dan normaal vraagt. Voor een goed resultaat is het van belang dat de ontwerper concreet weet te duiden welk beeld hij/zij voor ogen heeft. In dit dossier artikelen over ontwerp van een sfeerbeeld naar aandachtspunten in de uitvoering.

Schoonbeton

Esthetisch
Kennis en techniek

Schoonbeton – mooi in zicht

Schoonbeton is de verzamelnaam voor alle architectonische beton waaraan bewust esthetische kwaliteitseisen worden gesteld.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Ontwerpaspecten schoonbeton

De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel vooraf te bepalen aspecten beïnvloed.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Ontwerpaspecten geprefabriceerd

Prefab schoonbeton, ook wel ‘architectonisch beton’ genoemd, kan 1001 verschijningsvormen aannemen.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Ontwerpaspecten in het werk gestort

In het werk gestort schoonbeton moet in één keer goed en vraagt daarom een goede duiding vanuit ontwerpaspecten.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Schoonbeton goed specificeren

Vroegtijdig overleg over de esthetische wensen en een goede specificatie met beoordelingsaspecten voorkomt teleurstelling achteraf.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Model-werkplan Schoonbeton

In CUR100 wordt aanbevolen om een werkplan schoonbeton op te stellen. Cement&BetonCentrum heeft een gratis model-werkplan opgezet.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Betonvorm en details prefabbeton

Kennis van de huidige productiemogelijkheden is onmisbaar bij het optimaal vormgeven en detailleren van prefab schoonbeton.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Kleurrijk beton

Naast de betonsamenstelling, bewerking en nabehandeling van het oppervlak hebben textuur, structuren en reliëfs invloed op de betonkleur.

lees meer

Esthetisch
Kennis en techniek

Bewerkt betonoppervlak

Textuur van een betonoppervlak kan naast de structuur van de mal ook aangebracht worden door bewerking van het het oppervlak.

lees meer

uitgelicht